صفحه مشبک

  • صفحه مشبک

    صفحه مشبک

    صفحه مشبک برای تثبیت مش طراحی شده است که همراه با پیچ و مهره به عنوان بخشی از سیستم پشتیبانی زمین برای حمایت از سنگ ها استفاده می شود.این به طور گسترده در معدن، تونل و شیب و غیره به عنوان بخش عمده ای در برنامه های پشتیبانی زمینی استفاده می شود.

+86 13315128577

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید