مش

  • شبکه سیمی جوش داده شده (مورد استفاده در پشتیبانی از زمین)

    شبکه سیمی جوش داده شده (مورد استفاده در پشتیبانی از زمین)

    مش مورد استفاده در کاربردهای پشتیبانی زمینی، می تواند پوشش حمایتی سطحی را برای سنگ سست بین پیچ و مهره های سنگی در پروژه های حفاری معدن، تونل و شیب فراهم کند.استفاده همراه با پیچ و مهره های Split Set و صفحات بلبرینگ، می تواند کل سیستم پشتیبانی را پایدارتر و ایمن تر کند.

  • مش خاص مورد نیاز

    مش خاص مورد نیاز

    گاهی اوقات ممکن است در کاربردهای پشتیبانی زمین، مش های خاص مورد نیاز باشد، مانند شکل های مختلف یا مش سیم جوشی خم شده، یا انواع مش های ساخته شده مانند مش های زنجیره ای، مش فلزی منبسط شده، مش گابیون و غیره.

+86 13315128577

پیام خود را برای ما ارسال کنید:

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید